TAGSÁGI REGISZTRÁCIÓ

A Böszörményi Körútfutók Sportegyesülete 2002-ben alakult több mint 20 helyi amatőr futó összefogásával, és mai napig erőssége, hogy tagjai egyfajta futó közösség lévén nemcsak az egyéni és csapatversenyek okán működnek együtt. Az Egyesület célja, hogy népszerűsítse a futás, tájfutás, félmaraton, maraton, terepfutás, természetjárás, teljesítménytúrázás, kerékpározás tevékenységét és segítse az érdeklődő, sport és természetbarát állampolgárokat ennek gyakorlásában. Az Egyesület Alapszabálya szerint (IIII, fejezet, 1.2 , 1.3 ) a tagság különböző jogokkal és kötelezettséggel jár. Az egyesület tagja lehet bármely büntetlen előéletű természetes személy, aki az egyesület céljaival egyetért, és felvételét írásban kéri (nem természetes személyek esetén is van lehetősség tagságra). A tagfelvétel iránti kérelmet (a felsorolt adatokkal) az egyesület elnökségéhez kell eljuttatni az Egyesület email címére. A tagfelvételről az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan dönt. A már tagsággal rendelkezők minden év első negyedében dönthetnek arról, hogy éves tagdíjuk befizetésével továbbra is közreműködnek az egyesület munkájában.

A tagsággal rendelkező vállalásai:
  • az egyesület és a közösség jó hírnevét erősíti és megvédi
  • igyekszik aktív lenni az egyesület életében, képviseli az egyesületet és annak érdekeit
  • az egyesület vezetőségével és csapattagjaival kapcsolatot tart
  • minden év március végéig befizeti a közgyűlés által megállapított éves tagdíjat az egyesület folyószámlájára
  • köteles a név, lakcím, telefonszám megváltozását az elnökséghez bejelenteni
  • köteles a futóversenyeken elért eredményeiről minden év zárásakor tájékoztatni (versenyek típusa, helye, ideje, ha támogatásban részesült számla) az elnökség tagjait
Tagsági díj fizetés:

A tagok számára a közgyűlés által megállapított éves tagdíjat a következő számlaszámra kell átutalni, vagy bármelyik elnökségi tag kezéhez készpénzben befizetni. Polgári Bank: 61200285-14012066
Közleményben szükséges feltüntetni: név, 20…évi tagdíj

Jelentkezni az alábbi google formon lehet: